C O N T A C T

Winkel
Jan van Galenstraat 91
3572 LD Utrecht


wo: 13.00 - 17.00
vr:  13.00 - 17.00
zat: 12.00 - 16.00
De rest van de week op afspraak.

Je kunt ons bereiken (bij voorkeur) per mail of telefoon voor vragen of om een afspraak te maken!
meneermevrouwdeboer@gmail.com
06 22075155
B E T A L E N 
Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald: 

- Directe betaling via IDEAL 
- Betaling vooraf via bankoverschrijving. Na het plaatsen van een bestelling krijg je direct een bevestigingsmail. Hierin staan de betalingsgegevens.
- Contante betaling of PIN betaling bij afhalen van bestellingen in Utrecht bij onze winkel.

V E R Z E N D E N
Verzenden via PostNL. 
Kleine artikelen kunnen verstuurd worden. Op de website worden automatisch de verzendkosten in rekening gebracht als het artikel geschikt is om verstuurd te worden. Worden er geen verzendkosten gerekend dan kan er per mail een afspraak gemaakt worden om het op te halen of te laten bezorgen. 

Artikelen worden verstuurd als het totaalbedrag (incl. verzendkosten) is bijgeschreven op bankrekeningnummer van Meneer en mevrouw de Boer. Zodra het geld op de rekening staat zal het artikel binnen 3 werkdagen worden verstuurd. Vooraf volgt altijd de bijbehorende trackingcode per mail zodat je het pakket kunt volgen/traceren.

Verzending met PostNL Basispakket:
0- 10 kg  en 100 x 50 x 50 cm : 6,95
10-30 kg en 176 x 78 x 78 cm : 13,25

Informeer aangaande het risico bij PostNL. Hoewel de artikelen zorgvuldig verpakt worden, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de verzending.
Wil je besparen op de verzendkosten? Dat kan uiteraard. Kleine spullen kunnen ook in Utrecht opgehaald worden. Stuur dan even een mail voor je besteld.

O P H A L E N
Ophalen in Utrecht. Met name de grotere & kwetsbare artikelen verdienen de voorkeur om opgehaald of geleverd te worden. De afspraak om een artikel op te halen kan per mail gemaakt worden.

B E Z O R G E N
Wil je een product laten bezorgen dan is dit ook mogelijk. We willen graag garanderen dat het vintage meubelstuk in goede staat wordt afgeleverd. Daarom verzenden wij grote producten niet, maar komen wij het persoonlijk bij je afleveren. De kosten van het bezorgen zijn afhankelijk van waar je woont. Wij rekenen €0,40 per gereden kilometer heen en terug + een starttarrief van €20,-.
De afspraak om een artikel te bezorgen kan per mail gemaakt worden dit kan meestal binnen 3 weken. We leveren een meubel tot aan de eerste voordeur. De klant is zelf verantwoordelijk om het product op de gewenste plek te krijgen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Artikel 1 : Identiteit
Artikel 2 : Toepasselijkheid
Artikel 3 : Overeenkomst
Artikel 4 : Persoonsgegevens
Artikel 5 : Aanbod
Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
Artikel 7 : Verzendkosten
Artikel 8 : Levering
Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 : Retour
Artikel 11 : Intellectueel eigendom
Artikel 12 : Overmacht
Artikel 13 : Aansprakelijkheid
Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechterArtikel 1 - Identiteit
Onder "Meneer en mevrouw de Boer" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de VOF, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, met KVK-nummer 59875526, BTW-nummer NL853677414B01


Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de website van meneerenmevrouwdeboer.nl
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Meneerenmevrouwdeboer.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 - Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Zodra de order per e-mail bevestigd wordt hebben de klant en meneerenmevrouwdeboer.nl een geldige overeenkomst. Deze elektronische bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.
3.2 Alleen bestellingen met duidelijke naam, adres gegevens en telefoonnummer vermelding worden in behandeling genomen.
3.3 Gereserveerde items worden maximaal 12 dagen vastgehouden. Na deze 12 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 - Persoonsgegevens De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door meneerenmevrouwdeboer.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres - Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop - In de toekomst eventuele informatie verstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 5 - Aanbod
5.1 meneerenmevrouwdeboer.nl verkoopt gebruikte tweedehands artikelen (vintage), hierbij zijn eventuele gebruikssporen en niet uit te sluiten. Dit behoort bij het product. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt.
5.2 Meneerenmevrouwdeboer.nl verkoopt verlichting veelal met de originele bedradingen. De lampen en elektrische apparatuur die wij verkopen komen uit een ander tijdvak met andere regels voor elektrische apparatuur. De huidige regelgeving voor elektrische apparatuur is dermate streng dat het voor bepaalde vintage lampen en apparaten uit de vorige eeuw niet mogelijk is hieraan te voldoen. Meneerenmevrouwdeboer.nl controleert lampen en elektrische apparatuur op hun werking en incidenteel vervangen wij de bedrading. Meneerenmevrouwdeboer.nl raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen.
5.3 Gezien de leeftijd van onze producten (vaak tientallen jaren oud) kunnen wij geen technische garantie geven.
5.4 Informatie, omschrijving , foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door meneerenmevrouwdeboer.nl met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. meneerenmevrouwdeboer.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal meneerenmevrouwdeboer.nl passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.5 meneerenmevrouwdeboer.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.6 Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld/aangevraagd. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft.

Artikel 6 - Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door meneerenmevrouwdeboer.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s.
6.2 Meneerenmevrouwdeboer.nl hanteert in vrijwel alle gevallen margeprijzen. Dat zijn prijzen die zijn bepaald volgens de margeregeling. De margeregeling is een belastingregeling, die geldt voor gebruikte goederen zoals kunst, antiek en verzamelvoorwerpen. Er wordt alleen btw belasting betaald over de marge tussen inkoop en verkoop. Het gebruik van de margeregeling wordt vermeld op de factuur. Alle prijzen zijn dus inclusief btw, maar er wordt geen btw bedrag vermeld op de factuur.
6.3 Indien meneerenmevrouwdeboer.nl gebruik van de normale btw regeling zal dit expliciet worden vermeld in de webshop en op de factuur.
6.4 Bestellingen via de website kunnen contant worden betaald bij ophalen of worden betaald via een bankoverschrijving op onderstaand rekeningnummer: Bankrekening NL03 INGB 0007195135 t.n.a. Meneer en Mevrouw de Boer , onder vermelding van de artikelomschrijving/artikelcode. Binnen een termijn van maximaal 7 dagen moet het verschuldigde bedrag op desbetreffende bankrekening zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door meneerenmevrouwdeboer.nl.
6.5 meneerenmevrouwdeboer.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 7 - Verzendkosten
7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens PostNL , deze staan vermeld op de website of kunnen worden aangevraagd via info@meneerenmevrouwdeboer.nl

Artikel 8 - Levering
8.1 Ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met meneerenmevrouwdeboer.nl.
8.2 meneerenmevrouwdeboer.nl levert in principe alleen binnen Nederland en Belgie. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst contact te worden opgenomen over de mogelijkheden en voorwaarden.
8.3 De artikelen worden met zorg goed en stevig verpakt. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is meneerenmevrouwdeboer.nl hiervoor niet aansprakelijk.
8.4 Bij ontvangst van betaling verstuurd meneerenmevrouwdeboer.nl de bestelling binnen zeven werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangt dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan meneerenmevrouwdeboer.nl zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 - Retour
10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Retour sturen kan binnen 14 dagen na aankoop/ontvangen van het artikel, enkel mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. Gemaakte kosten voor het verzenden naar de klant en/of het terug sturen of brengen van artikelen, zijn voor rekening van de koper.
10.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, geretourneerd.
10.3 meneerenmevrouwdeboer.nl behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s , mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij meneerenmevrouwdeboer.nl of andere rechthebbenden. Foto’s, afbeeldingen van meneerenmevrouwdeboer.nl mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.
Artikel 12 - Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1De klant wordt bij aanschaf van vintage goederen verondersteld bekend te zijn met de – mogelijke van huidige wet – en regelgeving afwijkende – eisen en voorschriften die werden gesteld aan veiligheid en gebruik ten tijde dat de goederen werden vervaardigd.
13.2De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van en toezien op veilig en verantwoord gebruik van bij Meneerenmevrouwdeboer gekochte goederen.
13.3IndienMeneerenmevrouwdeboer.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
13.4 Meneerenmevrouwdeboer.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen. 13.5 Meneerenmevrouwdeboer.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor meneerenmevrouwdeboer.nl niet te voorzien of verborgen gebrek.
13.6 Meneerenmevrouwdeboer.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs - of andersoortige stagnatie.
13.7 Indien meneerenmevrouwdeboer.nl  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van meneerenmevrouwdeboer.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.